အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

LOW SMELL   PRODUCE : CRL 543

ກາວຢາງແບບບໍ່ມີກິ່ນຂິວ

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543 DAT ၏ တမူထူးျခားေသာ အနံ႔မျပင္းသည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္သည္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Confined ဧရိယာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အကန္႔သတ္႐ွိျခင္း ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ Turnaround လိုအပ္ေသာ project မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : SP အရြယ္အစား : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 18-20 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 200-400 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာအရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား : အနံ႔မျပင္းသည့္ စပေရးေကာ္ သည္ ကားလုပ္ငန္း၊ အတြင္းပိုင္း ပရိေဘာဂအလွဆင္လုပ္ငန္း၊ ၾကမ္းခင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လ်ွပ္ကာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳပါသည္။ ျမင့္မားေသာ အပူဒါဏ္မ်ားကိုလဲ ခံႏိုင္ရည္႐ွိသည့္အျပင္ အလႊာမ်ားအၾကားခိုင္မာစြာ ခ်ိန္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း : စပေရး ဂန္း (spray gun) မီးေလာင္ႏိုင္ေျခ : မီးေလာင္လြယ္သည္။

DAT’s unique low smell contact adhesive range provides an ideal solution for use in projects with time restrictions and where fast turnarounds are required; particularly with interior decoration projects and in confined spaces. TYPE : SP SIZE : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 18-20 VISCOSITY (CPS) : 200-400 OPEN TIME : 7-25 Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A low smell spray suitable for the automotive, interior furnishings, flooring, wood working and insulation material industries, amongst others. It is extremely resistant to high temperatures and forms strong bonds between bonded substrates. APPLICATIONS EQUIPMENT : Spray gun FLAMMABILITY : Flammable

 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ click here ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္
DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to providing high-performance adhesives with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without compromising on product performance.

 

CONTACT US 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.Phone : +663 846 5661-2

E-mail : dalelamb@dunlopadhesives.com

บริการกระเช้าไฟฟ้า

ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า, ให้เช่าทาวเวอร์เครน, บริการกระเช้าไฟฟ้า : กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.

 

 

ผลงานของการบริการ

 

ประโยชน์ของระบบกระเช้าไฟฟ้านี้รวมไปถึงเวลาการสร้างที่เร็วและราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับระบบขนส่งทางราง นอกจากนั้นกระเช้าไฟฟ้ายังต้องการเนื้อที่บนพื้นที่น้อย ทำให้ลดต้นทุนและปัญหาการเวรคืนที่ดิน นอกจากนี้กระเช้าเหล่านี้ยังสร้างมลภาวะทางอากาศน้อย และยังสามารถกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลน์มาร์คของเมืองได้ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่แสดงว่าการสร้างระบบกระเช้าไฟฟ้าในเมืองได้ช่วยลดปัญหาโจรกรรมเนื่องจากกลุ่มโจรมักจะเลือกขโมยของจากผู้โดยสารบนรถเมล์

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


บริการกระเช้าไฟฟ้า, ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า, ให้เช่าทาวเวอร์เครน, (Tower Crane) ทุกชนิด, ให้เช่าลิฟท์ก่อสร้างทั่วประเทศ, ให้เช่ารอกไฟฟ้า, ลิฟท์ก่อสร้าง, กระเช้าไฟฟ้า, ทาวเวอร์เครน, (Tower Crane), รถเครน, เครนสยาม, เครนหอสูง, นั่งร้านไฟฟ้า, ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า, กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) บจก.
บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ธุรกิจคือให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าพร้อมบริการขนส่งติดตั้งรื้อถอนและบริการอื่นๆ โดยมีโอกาสให้บริการลูกค้ามาหลายโครงการ เช่น ตึกอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือแม้กระทั่งตึกสูงตามหัวเมืองใหญ่ในเมืองไทย หลักในการทำงานด้านนี้ทางบริษัทฯ ยึดมั่นในความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการใช้งานเป็นอย่างแรกในการให้บริการลูกค้า โดยผู้บริหารฝ่ายช่าง คือ นายสมพงษ์ ช่างแสง ผู้คว่ำวอดเรื่องงานกระเช้าไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปีแล้ว และได้ผ่านการแก้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการมาตลอด และทางบริษัทฯ ก็มีทีมวิศวกรเป็นที่ปรึกษาและให้ความรับรองมาตรฐาน ตามหลักการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นแต่ละโครงการ บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทุกๆ ท่านตลอดไป
หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ให้เช่าทาวเวอร์เครน ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.
20/3 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 346 1203-4, +668 9893 4198
โทรสาร : +662 346 1204
อีเมลล์ : psg_gondola@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.gondolaphongsuwan.com
เว็บไซต์ : phongsuwangondola.brandexdirectory.com

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม, ผลิตเฟอร์นิเจอร์ลาดพร้าว,

 

สั่งทำงานไม้, นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.


ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม ดูเพิ่มเติม...คลิก

 

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว คือ เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป ที่มีหลากหลายรูปแบบ  ขนาด ให้เลือกตามความต้องการ  ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้  โดยการออกแบบบางชิ้นสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น


ข้อดี การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

- มีราคาที่ไม่สูง
- สามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการ
- หากเกิดการชำรุดสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายกว่าการบิ้วท์อิน
- ขณะที่เลือกซื้อสามารถทดลองใช้งานได้จริง และเห็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ ตามตัวอย่างที่ทางร้านได้นำออกมาวางโชว์
- ลดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องของการติดตั้ง

แบ่งตามการใช้งาน
1. Indoor furniture เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร
ด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมาะสมสำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์พวกนี้จะไม่สามารถนำมาตากฝน ตากแดด หรือทนแมลงต่าง ๆ ได้มาก กลับกันจะเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก

2. Outdoor furniture เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร หรือบางครั้งก็เรียกกันว่าเฟอร์นิเจอร์สนาม
เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ผลิตมาเพื่อใช้ภายนอกอาคาร มีความทนฝน ทนแดด ทนแมลง ทนลม คุณสามารถใช้มันภายในอาคารได้ แต่หน้าตาของมันค่อนข้างสมบุกสมบันไม่นิ่มนวลเท่าไร อาจจะเหมาะกับการแต่งห้องแบบดิบ ๆ ก็ได้

เครื่องเรือน หรือ เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) เป็นสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่อาจรองรับการใช้งานของร่างกายมนุษย์ (เช่นเครื่องเรือนการนั่งและเตียงนอน) หรือมีไว้สำหรับเก็บของ หรือเก็บวัตถุทางแนวตั้งเหนือพื้นผิวของพื้นดิน เครื่องเรือนสำหรับเก็บของมักมีประตู บานเลื่อน และชั้นเก็บของ ที่อาจเก็บของชิ้นเล็ก ๆ อย่างเสื้อผ้า ,อุปกรณ์ ,หนังสือ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องเรือนอาจเป็นผลิตผลที่เกิดจากการออกแบบทางด้านศิลปะ และอาจถือได้ว่าเป็นงานศิลปะประดับตกแต่ง นอกจากนี้อาจมีความหมายในทางเชิงสัญลักษณ์หรือทางด้านศาสนา เครื่องเรือนอาจมีส่วนประกอบร่วมอื่นอย่างเช่นนาฬิกาหรือโคมไฟ เพื่อประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ภายใน เครื่องเรือนสามารถทำได้จากวัสดุหลากหลายประเภท อย่างเช่น เหล็ก, พลาสติก และไม้

 

 

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม

 

 

 

 


นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก. เกี่ยวกับเรา

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก. เราคือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ในย่านลาดพร้าว ด้วยประสบการณ์มากว่า 30 ปี ทางด้านงานซ่อม และงานสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ เราบิการด้วยงานฝีมือ และวัสดุคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า หากท่านไม่พอใจเรายินดีทำให้ใหม่ นอกจากนี้เรายังมีบริการรับ-ส่งฟรีทุกพื้นที่ เราให้บริการทางด้านซ่อม และสั่งทำ และผลิตเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเวลานานเกือบ 30 ปี รับประกันคุณภาพของงานทุกชิ้น หากไม่เพียงพอกับความพึงพอใจของลูกค้า ทางเรายินดีทำให้ใหม่ และบริการรับ-ส่งฟรีทุกพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นี่คือสิ่งที่ร้านเรายึดปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ที่ตั้งออฟฟิศ นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก. 16 ซอยลาดพร้าว 51 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

งานที่เราให้บริการอยู่ประจำจะเป็นลูกค้าตามบ้านพักที่อยู่อาศัย ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม หรือหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลพระราม 9, โรงพยาบาลปิยเวท, โรงพยาบาลเพชรเวช, HealthLand Spa& Massage, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์, ร้านตำแหลก ฯลฯ

สินค้า และบริการ

- ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

- รับสั่งทำ และซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- รับติดตั้งผ้าม่าน พรม วอลล์เปเปอร์ ฉากกั้นห้อง และมู่ลี่ปรับแสง

- รับทำสีไม้ทุกชนิดรับงานออกแบบ build-in

เฟอร์นิเจอร์

- บริษัทผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

- โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดี

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ได้มาตรฐาน

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หนัง

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ราคา

โซฟา

- บริษัทผลิต และจำหน่ายโซฟา

- โรงงานผลิตโซฟา

- จำหน่ายโซฟาคุณภาพดี

- จำหน่ายโซฟาได้มาตรฐาน

- จำหน่ายโซฟาไม้

- จำหน่ายโซฟาหนัง

- จำหน่ายโซฟาวินเทจ

- จำหน่ายโซฟา ราคา

เก้าอี้

- ผู้ผลิต และจำหน่ายเก้าอี้

- รับทำเก้าอี้ตามสั่ง

- จำหน่ายเก้าอี้ไม้

- จำหน่ายเก้าอี้หลุยส์

- จำหน่ายเก้าอี้ Armchair

- เก้าอี้ ราคา

ซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- บริษัทรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- ผู้ผลิต จำหน่าย และรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- บริการรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้

- ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ลาดพร้าว ราคา

- ซ่อมเฟอร์นิเจอร์งานคุณภาพดี

 

 

 

สนใจติดต่อ

 

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

 

49/798-799, ซอย 45 ถนนสุขาภิบาล 5, แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220

 

newfurniture.thailandpocketpages.com

 

nf-newfurniture.com 

 

เบอร์โทรศัพท์ +668 1833 0743, +666 1924 6269

 

เบอร์โทรสาร +66 2998 3701

 

E-mail nf_newfurniture@yahoo.com

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม, ผลิตเฟอร์นิเจอร์ลาดพร้าว,

 

สั่งทำงานไม้, นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.


ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม ดูเพิ่มเติม...คลิก

 

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว คือ เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป ที่มีหลากหลายรูปแบบ  ขนาด ให้เลือกตามความต้องการ  ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้  โดยการออกแบบบางชิ้นสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น


ข้อดี การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

- มีราคาที่ไม่สูง
- สามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการ
- หากเกิดการชำรุดสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายกว่าการบิ้วท์อิน
- ขณะที่เลือกซื้อสามารถทดลองใช้งานได้จริง และเห็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ ตามตัวอย่างที่ทางร้านได้นำออกมาวางโชว์
- ลดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องของการติดตั้ง

แบ่งตามการใช้งาน
1. Indoor furniture เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร
ด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมาะสมสำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์พวกนี้จะไม่สามารถนำมาตากฝน ตากแดด หรือทนแมลงต่าง ๆ ได้มาก กลับกันจะเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก

2. Outdoor furniture เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร หรือบางครั้งก็เรียกกันว่าเฟอร์นิเจอร์สนาม
เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ผลิตมาเพื่อใช้ภายนอกอาคาร มีความทนฝน ทนแดด ทนแมลง ทนลม คุณสามารถใช้มันภายในอาคารได้ แต่หน้าตาของมันค่อนข้างสมบุกสมบันไม่นิ่มนวลเท่าไร อาจจะเหมาะกับการแต่งห้องแบบดิบ ๆ ก็ได้

เครื่องเรือน หรือ เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) เป็นสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่อาจรองรับการใช้งานของร่างกายมนุษย์ (เช่นเครื่องเรือนการนั่งและเตียงนอน) หรือมีไว้สำหรับเก็บของ หรือเก็บวัตถุทางแนวตั้งเหนือพื้นผิวของพื้นดิน เครื่องเรือนสำหรับเก็บของมักมีประตู บานเลื่อน และชั้นเก็บของ ที่อาจเก็บของชิ้นเล็ก ๆ อย่างเสื้อผ้า ,อุปกรณ์ ,หนังสือ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องเรือนอาจเป็นผลิตผลที่เกิดจากการออกแบบทางด้านศิลปะ และอาจถือได้ว่าเป็นงานศิลปะประดับตกแต่ง นอกจากนี้อาจมีความหมายในทางเชิงสัญลักษณ์หรือทางด้านศาสนา เครื่องเรือนอาจมีส่วนประกอบร่วมอื่นอย่างเช่นนาฬิกาหรือโคมไฟ เพื่อประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ภายใน เครื่องเรือนสามารถทำได้จากวัสดุหลากหลายประเภท อย่างเช่น เหล็ก, พลาสติก และไม้

 

 

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม

 

 

 

 


นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก. เกี่ยวกับเรา

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก. เราคือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ในย่านลาดพร้าว ด้วยประสบการณ์มากว่า 30 ปี ทางด้านงานซ่อม และงานสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ เราบิการด้วยงานฝีมือ และวัสดุคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า หากท่านไม่พอใจเรายินดีทำให้ใหม่ นอกจากนี้เรายังมีบริการรับ-ส่งฟรีทุกพื้นที่ เราให้บริการทางด้านซ่อม และสั่งทำ และผลิตเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเวลานานเกือบ 30 ปี รับประกันคุณภาพของงานทุกชิ้น หากไม่เพียงพอกับความพึงพอใจของลูกค้า ทางเรายินดีทำให้ใหม่ และบริการรับ-ส่งฟรีทุกพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นิวเฟอร์นิเจอร์ นี่คือสิ่งที่ร้านเรายึดปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ที่ตั้งออฟฟิศ นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก. 16 ซอยลาดพร้าว 51 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

งานที่เราให้บริการอยู่ประจำจะเป็นลูกค้าตามบ้านพักที่อยู่อาศัย ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม หรือหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลพระราม 9, โรงพยาบาลปิยเวท, โรงพยาบาลเพชรเวช, HealthLand Spa& Massage, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์, ร้านตำแหลก ฯลฯ

สินค้า และบริการ

- ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

- รับสั่งทำ และซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- รับติดตั้งผ้าม่าน พรม วอลล์เปเปอร์ ฉากกั้นห้อง และมู่ลี่ปรับแสง

- รับทำสีไม้ทุกชนิดรับงานออกแบบ build-in

เฟอร์นิเจอร์

- บริษัทผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

- โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดี

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ได้มาตรฐาน

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หนัง

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ราคา

โซฟา

- บริษัทผลิต และจำหน่ายโซฟา

- โรงงานผลิตโซฟา

- จำหน่ายโซฟาคุณภาพดี

- จำหน่ายโซฟาได้มาตรฐาน

- จำหน่ายโซฟาไม้

- จำหน่ายโซฟาหนัง

- จำหน่ายโซฟาวินเทจ

- จำหน่ายโซฟา ราคา

เก้าอี้

- ผู้ผลิต และจำหน่ายเก้าอี้

- รับทำเก้าอี้ตามสั่ง

- จำหน่ายเก้าอี้ไม้

- จำหน่ายเก้าอี้หลุยส์

- จำหน่ายเก้าอี้ Armchair

- เก้าอี้ ราคา

ซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- บริษัทรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- ผู้ผลิต จำหน่าย และรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- บริการรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้

- ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ราคา

- ซ่อมเฟอร์นิเจอร์งานคุณภาพดี

 

 

 

สนใจติดต่อ

 

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

 

49/798-799, ซอย 45 ถนนสุขาภิบาล 5, แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220

 

newfurniture.thailandpocketpages.com

 

nf-newfurniture.com 

 

เบอร์โทรศัพท์ +668 1833 0743, +666 1924 6269

 

เบอร์โทรสาร +66 2998 3701

 

E-mail nf_newfurniture@yahoo.com

ผลิตและจำหน่ายหลอดพรีฟอร์ม

จำหน่ายหลอดพรีฟอร์ม, จัดทำแม่พิมพ์พลาสติก รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด : เอส จี สยาม บจก.

 

 

ผลิตและจำหน่ายหลอดพรีฟอร์ม, ออกแบบ และจัดทำแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด, หลอดพรีฟอร์ม, รับจ้างผลิตงานพลาสติก, รับทำแม่พิมพ์พลาสติก, หลอด Preform, ขวดพลาสติก, รับฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก, รับฉีดพลาสติกตามตัวอย่าง, หลอด Preform, รับออกแบบและจัดทำแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างผลิตงานพลาสติก, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, รับออกแบบชิ้นงานพลาสติก, ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดพลาสติก, รับทำแม่พิมพ์พลาสติก, โรงงานฉีดพลาสติก, รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, โดยทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญ, เอส จี สยาม บจก.

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


รับฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก รับฉีดพลาสติกตามตัวอย่าง หลอด Preform รับออกแบบและจัดทำแม่พิมพ์พลาสติก รับจ้างผลิตงานพลาสติก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก รับออกแบบชิ้นงานพลาสติก ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดพลาสติก รับทำแม่พิมพ์พลาสติก โรงงานฉีดพลาสติก รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญ เอส จี สยาม บจก.
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2537 เป็นโรงงานฉีดพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น มีประสบการณ์ด้านการทำแม่พิมพ์พลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตฉีดพลาสติก เพื่อให้บริษัทฯเป็นผู้นำในการผลิตประเภท อุตสาหกรรมชิ้นงานพลาสติก และสามารถแข่งขันในประเทศและตลาดโลกได้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าโดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างทักษะ และความสามารถของบุคลากร รวมถึงประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร ผสมผสานกับการใช้เครื่องจักร เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีของการผลิตอย่างลงตัว และมีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า อันนำมาซึ่งการสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าแบบยั่งยืนต่อไป

 

สนใจติดต่อ
เอส จี รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด สยาม บจก.
2,4,6,8 ซอยเอกชัย 94 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
โทรศัพท์ : +662 895 0545-6,+668 1945 4489
โทรสาร : +662 895 3029
อีเมลล์ : sgsiam@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sgsiam.com
เว็บไซต์ : sgsiam.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15